jonkoping-vilan-7-exterior-vilan_4-877577690-rszww1200-80

Välkommen till AB Komplett Redovisning i Jönköping

AB Komplett Redovisning i Jönköping är en familjeägd redovisningsbyrå i Jönköping, med SRF auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter

Christina Hildingsson startade företaget 1993 och idag ägs företaget av Christinas dotter Åsa Eriksson, som har arbetat på KompRed sedan 1999, vi totalt sex anställda och två externa konsulter.

Vi arbetar mot både mindre och större företag inom olika branscher med komplett redovisning – från den första affärshändelsen till årsredovisning och deklaration. Vi tillhandahåller även diverse enstaka ekonomitjänster både på vårt kontor eller på plats på kundföretaget, tex löner, reskontrahantering, upprättade av årsredovisning och hyresavisering.

Vårt bokföringssystem, BL-Administration är molnbaserat, och möjliggör en fördelning av arbetet i samma system – det vanligaste är att kunden själv fakturerar och registrerar sina fakturor och att vi sköter bokföringen och gör avstämningar.

Vi följer svenskredovisningsstandard REKO, som är ett kvitto på god redovisning och följer den internationella standarden inom EU.

Vi arbetar även efter SALK som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som tagits fram för att skapa lönetjänster med hög kvalitet och för att vara ett stöd för lönekonsulter.

DAYFOTOGRAFI-COMPRED-092 1

Åsa Eriksson

Aktuellt

gen
Publicerat 23 mars 2017

Regeringen ändrar 3:12-förslaget

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Jämfört med 3:12-utredningens förslag har justeringar gjorts på flera punkter.
Utredningens förslag
I höstas lade 3:12-utredningen fram sitt förslag om ändrade fåmansregler. Bland annat föreslog utredningen att schablonbeloppet skulle sänkas med drygt 30% och att lönekravet i de högsta inkomstnivåerna skulle …

Läs mer

logo
Publicerat 21 mars 2017

Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Nu behöver inte bolagsstämmoprotokollet skickas in för registrering. En företrädare för bolaget ska istället underteckna anmälan med en försäkran om att beslutet stämmer överens med beslutet som bolaget fattat och att det finns utdelningsbara medel i bolaget.

Vinstutdelningen kan …

Läs mer

granskning
Publicerat 24 februari 2017

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017

Rot- och rutavdrag: fokus på takarbeten och flyttjänster
Personalliggare och kassaregister:Personalliggare i byggbranschen och all kontanthandel
Digital ekonomi och delningsekonomi:webbutiker, företeelser på mer dolda delar av internet samt virtuella valutor
Grov ekonomisk brottslighet: motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska …

Läs mer

1 2 3 47