bolagsverket
Publicerat 9 oktober 2017 i kategorin Nyheter

Bolagsverket har under hösten skickat ut brev med uppmanan att anmäla verklig huvudman.

Anmälan är kostnadsfri fram till 1 februari 2018 och görs via bolagsverkets e-tjänst.

OBS! Anmälan ska lämnas även om verklig huvudman inte finns!

 1. Kolla vilka regler som gäller för just din företags- eller föreningsform.
 2. Ta reda på om ni har någon verklig huvudman och vem eller vilka det i så fall är.
 3. Logga in i e-tjänsten och anmäl uppgifterna.
  Företag/föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017, när lagen började gälla, måste anmäla senast den 1 februari 2018. De företag/föreningar som nyregistreras från och med den 1 augusti 2017, måste anmäla inom fyra veckor

Om ni vill att vi hjälper er med anmälan kan vi göra det mot en kostnad av 300kr, meddela då Er kontaktperson på Kompred vem som är verklig huvudman och personnummer så skickar vi in anmälan åt er.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?
Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.
Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående
Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar. Och även barn och deras makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag
I en grupp av flera företag/föreningar är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen/föreningarna i gruppen.

läs mer på bolagsverket.se

Publicerat 15 december 2017

Periodiseringsfond vid ombildning

Kammarrätten nekade företagaren avdrag för avsättning till periodiseringsfond vid ombildning från enskild firma till aktiebolag eftersom aktiebolaget inte gjort någon avsättning för fonden i räkenskaperna. Vid en ombildning från enskild firma till aktiebolag får bolaget överta en periodiseringsfond helt eller delvis om överföringen inte leder till uttagsbeskattning, den fysiska …

Läs mer

Publicerat 15 december 2017

Hämta information om företaget du ska anlita

I Skatteverkets e-tjänst ”Hämta företagsinformation” kan du hämta olika typer av information om ett företag. Nu kan du även få information om företagets beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna. skatteverket.se Företagsaktuellt nr 6 2017

Läs mer

Publicerat 15 december 2017

Srf konsulternas digitala kalender Viktiga dagar 2018

Ett smart verktyg för dig som driver eget företag och behöver hålla koll på Skatteverkets inlämningsdatum. Du kan ladda ner den helt kostnadsfritt från Srf konsulternas webbshop srfprodukter.se. Företagsaktuellt nr 6 2017

Läs mer

Publicerat 15 december 2017

Tjäna på att överlåta premiepensionen

Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att överlåta din premiepensionsrätt till din maka, make eller registrerade partner. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Avsättningen till den allmänna pensionen är 18,5 procent beräknat på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Av dessa utgör 2,5 procent premiepension. Du kan inte föra över …

Läs mer

Publicerat 15 december 2017

Regeringens budget för 2018

Under förutsättning att riksdagen bifaller regeringens budgetproposition kommer följande förändringar på skatteområdet börja tillämpas från och med den 1 januari 2018. 3:12 reglerna Som de flesta säkert redan noterat så fanns det inget förslag om förändrade skatteregler för fåmansföretagare, de så kallade 3:12 reglerna, i regeringens budgetproposition. I slutet av 2016 …

Läs mer

Publicerat 15 december 2017

Beskattning av avverkningsuppdrag

När fastighetsägaren upprättar årsbokslut och inte tillämpar betalningsplan ska, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, inkomst av avverkningsuppdrag redovisas som intäkt först det år då inmätning av det sålda viket har skett. Vid rotpostförsäljning säljer skogsägaren en viss uppmätt kvantitet skog stående på rot. Köparen ansvarar för att avverkning sker och står för …

Läs mer

Publicerat 28 november 2017

Förändring och flytt

Under hösten 2017 har diskussioner om samarbete inletts med Brahe Redovisning och detta har nu resulterat i att verksamheten from 1/1-18 kommer bedrivas hos Brahe Redovisning.

För dig som kund innebär det att du kommer till en mycket välrenommerad redovisningsbyrå med ännu större resurser som drivs utifrån samma värderingar som vi har vilket gör att jag känner mig helt trygg med …

Läs mer

Publicerat 28 november 2017

Brahe Redovisning AB förvärvar verksamheten i KompRed AB!

Brahe Redovisning AB förvärvar verksamheten i KompRed AB!

Det är med stor glädje vi får informera om att vi fr.o.m. den 1 januari 2018 kommer överta verksamheten i KompRed.

Brahe Redovisning är en byrå placerad i Jönköping där vi idag är sex engagerade medarbetare med stor erfarenhet och kompetens som erbjuder ett brett spektrum av tjänster av hög kvalitet. För …

Läs mer

Publicerat 27 oktober 2017

Starta aktiebolag? – Passa på före årsskiftet!

Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året.

 

 

 

Läs mer

Publicerat 12 september 2017

Avdrag för värdelösa fordringar

Ett dödsbo som under 2013 hade sålt preskriberade premieobligationer för en krona styck till en dödsbodelägare, yrkade avdrag i inkomstdeklarationen för den kapitalförlust som uppstod. Skatteverket och förvaltningsrätten nekade dödsboet avdrag. Men Kammarrätten i Stockholm hade en annan uppfattning. I en dom den 16 juni 2017, mål nr 1815-17 konstaterade kammarrätten att det av …

Läs mer

Gå till startsidan