Publicerat 22 november 2018 i kategorin Nyheter

Nu är det Jul och då blir det kul (men bara om du vet vad som gäller)

Detta gäller Julklappar och Julbord, för anställda och kunder

Januari 2017 kom nya regler som gör att det inte längre är lika lätt att göra avdrag för julmåltider till anställda och inte heller för julbord till kunder.

Det finns några saker att tänka på kring inköp av julgåva samt vid planering av julfest.

Julgåva till anställda
Om arbetsgivaren planerar att vara generös runt juletid och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller priset 450 kronor inklusive moms per anställd. Dock exklusive frakt- och administrationskostnad för julklappen. Om värdet överstiger 450 kronor blir klappen skattepliktig från första kronan. Överskjutande skattepliktig del av gåvan blir avdragsgill som personalkostnad, med tillägg av att momsen inte blir avdragsgill.

Det måste även vara en materiell gåva som inte får överlämnas i check, postväxel, sedlar eller mynt – då blir gåvan direkt skattepliktig. Kontanter i paketet fungerar alltså inte. Det fungerar dock att ge bort presentkort som inte går att byta mot pengar.

Det fungerar även att ge bort en julgåva i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rut-arbete.

Gåvor till hjälporganisationer
Om en arbetsgivare vill lämna ett bidrag per anställd till en hjälporganisation istället för en julgåva till personalen är reglerna mindre generösa och arbetsgivaren kan inte göra avdrag.

Vill en anställd frivilligt avstå sin gåva och skänka pengarna till en hjälporganisation likställs beloppet som lön som får ligga som grund för både skatt och sociala avgifter och måste tas upp på den anställdes kontrolluppgift. Arbetsgivaren får dock avdrag på beloppet som för en lön.

Julgåvor till kunder
Julgåvor till kunder är som regel inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av ”förhållandevis obetydligt värde”, om gåvorna har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar.

Vanligtvis är dessa försedda med företagets logotyp och får inte lämnas till någon enstaka, utan till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla. För dig som önskar slå på stort, kan dyrare gåvor betraktas som muta och bör undvikas.

Julbord och julfest för anställda
Arbetsgivaren har även möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån, om det handlar om en fest för personalen. På Skatteverkets hemsida kan vi läsa: ”Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.”

När det gäller kringkostnader för samma fest, såsom musikunderhållning och lokalhyra, medges dock avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som deltar runt julbordet.

Utgifter för anställdas övernattningar på hotell och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla om det gäller max en övernattning. Kringkostnaderna blir dock bara avdragsgilla vid två personalfester per år.

Julbord för kunder
Julbord för kunder kan inte dras av som en skattefri representationsutgift (tidigare fick man dra av 90 kr per person och tillfälle) eftersom reglerna kring representation avskaffades från och med 1 januari 2017.

Däremot kan ”skäligt avdrag” göras på högst 60 kronor per person plus moms, för förfriskningar och annan enklare förtäring, om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

Källa: företagande.se

Publicerat 11 april 2019

Höjt tak för rutavdrag

Rutavdrag Rutavdraget, som är en skattereduktion, får utnyttjas för följande arbeten: Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning och …

Läs mer

Publicerat 11 april 2019

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Enligt nuvarande regler betalar du särskild löneskatt som uppgår till 6,15 procent på inkomst av aktiv näringsverksamhet om du vid beskattningsårets ingång var 65 år eller äldre eller om du tar ut hel allmän ålderspension (förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension) under hela året. Är du anställd betalar din arbetsgivare särskild löneskatt med …

Läs mer

Publicerat 10 april 2019

Återbetalning av skatteavdrag – AGI

Om din arbetsgivare har gjort ett för högt skatteavdrag på en ersättning till dig ska han så fort som möjligt betala tillbaka det felaktiga beloppet mot kvitto, om beloppet ännu inte betalats in till Skatteverket. Det framgår av 10 kapitlet 20 § skatteförfarandelagen. Bestämmelsen har sitt ursprung i uppbördsförordningen från 1945. Sedan dess har bland annat regler om …

Läs mer

Publicerat 10 april 2019

Sänkt moms på digitala böcker och tidningar

Moms på trycksaker Idag är momsen sex procent på trycksaker under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. Den lägre momsen gäller följande varor: böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter, bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, musiknoter kartor och atlaser, väggkartor …

Läs mer

Publicerat 10 april 2019

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter har slopats

Skattereduktion för fackföreningsavgifter har funnits tidigare under åren 2002-2006. Den återinfördes den 1 juli 2018 och har nu slopats från och med den 1 april 2019. Är du medlem i en fackförening innebär skattereduktionen för fackföreningsavgifter att har rätt att få din slutliga skatt för inkomståret reducerad med 25 procent av den fackföreningsavgift du betalat. …

Läs mer

Publicerat 14 mars 2019

Återkallelse av F-skatt för juridiska personer

F-skatt När ersättning för arbete betalas till en juridisk person som inte är godkänd för F-skatt ska uppdragsgivaren göra ett skatteavdrag på 30 procent. Sådant skatteavdrag behöver inte göras om den juridiska personen har ett godkännande för F-skatt när ersättningen för arbetet bestäms eller när ersättningen betalas ut. Godkännandeför F-skatt En enkel ansökan är i de …

Läs mer

Publicerat 14 mars 2019

Skogskonto i dödsbo

Skogskonto En enskild näringsidkare som har intäkt av skogsbruk får under vissa förutsättningar göra avdrag för belopp som sätts in på ett skogskonto. I gengäld är uttag från skogskontot skattepliktiga. Syftet med reglerna om skogskonton är att möjliggöra en fördelning av beskattningen av intäkterna över flera år. Om medel på ett skogskonto överlåts till annan gäller …

Läs mer

Publicerat 14 mars 2019

Full förseningsavgift för vilande bolag

Förseningsavgift Skatteverket kan ta ut förseningsavgift om den som ska lämna inkomstdeklaration inte har gjort det i rätt tid. För aktiebolag och ekonomiska föreningar uppgår förseningsavgiften till 6 250 kr. Skatteverket kan påför en, två eller tre förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration som inte är lämnad i rätt tid. Storleken på den andra och tredje avgiften är …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2019

Skattefria kläder

Skyddskläder Men om din arbetsgivare tillhandahåller fria överdrags- och skyddskläder till dig som är anställd blir du inte förmånsbeskattad för värdet av dessa. Motivet för skattefriheten är att sådana kläder jämställs med arbetsredskap. Det är kläder som på grund av arbetets beskaffenhet utsätts för stort slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2019

Sjukpenninggrundande inkomst och obetalda semesterdagar

Din sjukpenninggrundande inkomst fastställs av Försäkringskassan och ligger till grund för beräkningen av flera slags ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som du kan antas få tills vidare för eget arbete. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska ändras om Försäkringskassan har fått reda på att dina …

Läs mer

Gå till startsidan