Priser

Löpande redovisning  625kr/timme

Bokslut & deklaration 795kr/timme

alla priser är exkl. moms