Priser

Löpande redovisning  715kr/timme

Bokslut & deklaration 850kr/timme

alla priser är exkl. moms